testtotaal_carmen.jpgtesttotaal_laguna.jpg

Eisen aan gastouders

Zodra duidelijk is dat u als gastouder kinderen op gaat vangen, meldt Gastouderbureau Pippelien u aan bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Erg belangrijk, want zonder vermelding in dit register, hebben de vraagouders geen recht op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Om in dit register opgenomen te worden, dient u in het bezit te zijn van een aantal documenten:

  •     Minimaal een MBO-2 diploma Helpende Zorg en Welzijn, of een ander relevant diploma.
  •     Een geldig EHBO-certificaat volgens de eindtermen van het Oranje Kruis, Nedcert of Nikta.
  •     Een verklaring omtrent gedrag (VOG).
  •     Een geldig identiteitsbewijs.

 

De gastouder mag geen kinderen hebben die onder (voorlopig) toezicht zijn gesteld en mag niet ontheven of ontzet zijn uit het ouderlijk gezag. Bovendien geldt volgens de wet dat bij gastouderopvang de Nederlandse taal als voertaal gebruikt dient te worden.

Naast deze wettelijke eisen heeft Gastouderbureau Pippelien een aantal kwaliteitseisen waaraan u dient te voldoen. Deze zijn bij Pippelien in te zien.