testtotaal_carmen.jpgtesttotaal_laguna.jpg

Klachtenregeling   

Mocht het voorkomen dat u als ouder een klacht heeft, kunt u die bespreken met het gastouderbureau. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u een schriftelijke klacht indienen volgens de interne klachtenregeling van gastouderbureau Pippelien. De interne klachtenregeling van gastouderbureau Pippelien is hier te vinden.

Als men er onderling toch niet uitkomt, kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In uitzondering op bovenstaande mogen vraagouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van vraagouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij het gastouderbureau. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.