testtotaal_carmen.jpgtesttotaal_laguna.jpg

Tarieven Gastouderbureau Pippelien 2017

De kosten voor de vraagouder bestaan uit opvangkosten en bureaukosten. 

 

Bureaukosten

De bureaukosten bedragen EUR 31,50 per maand per gezin per gastouderovereenkomst. Deze bureaukosten gelden zowel bij de gastouder die in haar eigen huis opvangt als voor de gastouder aan huis.

 

Opvangkosten

De opvangkosten worden bepaald door het aantal opvanguren te vermenigvuldigen met het uurtarief van de betreffende gastouder. Het uurtarief van de gastouder is opgenomen in de overeenkomst van opdracht tussen vraag- en gastouder.

Het uurtarief van de gastouder wordt door de gastouder zelf bepaald. Pippelien houdt hierbij een adviestarief aan van EUR 5,25 per kind per uur voor gastouderopvang bij de gastouder thuis. Bij een gastouder aan huis van de vraagouder adviseren wij een uurtarief voor de gastouder tussen EUR 11,- en EUR 14,-  (ongeacht het aantal kinderen).  De gastouder aan huis wordt per uur betaald, niet per kind. Dit zijn slechts adviestarieven en de gastouder is niet verplicht deze adviestarieven te hanteren.

 

Onkostenvergoeding

De kosten voor voeding, luiers, maaltijden, tussendoortjes en eventueel vervoer zijn niet in de opvangkosten of in de bureaukosten inbegrepen en komen voor rekening van de vraagouder. Deze kosten zijn dus niet in het uurtarief van de gastouder inbegrepen. Voeding en verzorgingsproducten (luiers, babydoekjes, enz.) kunnen door de vraagouder worden meegegeven aan de gastouder of er kan onderling tussen de vraagouder en de gastouder een vergoeding voor voeding en verzorging worden afgesproken en afgerekend.

Voor verdere informatie zie ook de algemene voorwaarden te downloaden via de website.