testtotaal_carmen.jpgtesttotaal_laguna.jpg

Veiligheid & Kwaliteit   

Het is erg belangrijk dat elke opvanglocatie veilig en gezond is. Daarom voert Pippelien voor aanvraag van de opvang altijd een risico-inventarisatie uit.

Tijdens deze inventarisatie wordt gekeken naar alle ruimtes in het huis waar de kinderen kunnen komen. Er wordt gecontroleerd of er onder andere wel voldoende rookmelders aanwezig zijn, of er geen losliggende snoeren zijn en of er voldoende speelruimte is.

Ook wanneer de opvang plaatsvindt in het huis van de vraagouder, doet Pippelien een risico-inventarisatie. Deze risico-inventarisatie wordt jaarlijks herhaald en is door u in te zien bij de gastouder.

Het gastouderbureau wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Het meest actuele inspectierapport van de GGD is beschikbaar onder het kopje "Documenten" van deze website. Oudere inspectierapporten van het gastouderbureau zijn te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.