top of page

Eisen aan gastouders

Zodra duidelijk is dat een gastouder kinderen op gaat vangen, meldt Gastouderbureau Pippelien de gastouder aan bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Erg belangrijk, want zonder vermelding in dit register, hebben vraagouders geen recht op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Om in dit register opgenomen te worden, dient de gastouder in het bezit te zijn van een aantal documenten:

 

Minimaal een MBO-2 diploma Helpende Zorg en Welzijn,

of een ander relevant diploma.

 

Een geldig EHBO-certificaat volgens de eindtermen van het

Oranje Kruis, Rode Kruis of Nikta.

 

Een verklaring omtrent gedrag (VOG).

 

Een geldig identiteitsbewijs.

 

De gastouder mag geen kinderen hebben die onder (voorlopig) toezicht zijn gesteld en mag niet ontheven of ontzet zijn uit het ouderlijk gezag.

 

Bovendien geldt volgens de wet dat bij gastouderopvang de Nederlandse taal als voertaal gebruikt dient te worden.

 

Naast deze wettelijke eisen heeft Gastouderbureau Pippelien een aantal kwaliteitseisen waaraan de gastouder dient te voldoen.

Deze zijn bij Pippelien in te zien.

bottom of page