top of page

Oudercommissie   

De oudercommissie van Gastouderbureau Pippelien behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van kinderen en vertegenwoordigt de ouders.

Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders.

 

Het doel van de oudercommissie is dus het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de ouders die een overeenkomst voor gastouderopvang hebben met Gastouderbureau Pippelien.

Deze oudercommissie bestaat uit minimaal 3 vraagouders, welke ingeschreven zijn bij het gastouderbureau.

Dit zijn vraagouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Gastouderbureau  Pippelien gevoerd wordt door adviezen te geven. 


De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan, de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenprocedure en de prijzen van de kinderopvang.

Het reglement van de oudercommissie is op te vragen bij Gastouderbureau Pippelien.

Kinderopvangtoeslag Belastingdienst Proefberekening Uurtarief gastouderopvang
bottom of page