top of page

Veiligheid & Kwaliteit   

Het is erg belangrijk dat elke opvanglocatie veilig en gezond is.

Daarom voert Pippelien voor de aanvraag van de opvang altijd een risico-inventarisatie uit.

Tijdens deze inventarisatie wordt gekeken naar alle ruimtes in de opvanglocatie, waar de kinderen kunnen komen.

Er wordt gecontroleerd of er onder andere voldoende rookmelders aanwezig zijn, of de bedjes veilig zijn en of er voldoende speelruimte is.

Ook wanneer de opvang plaatsvindt in het huis van de vraagouder, doet Pippelien een risico-inventarisatie. Deze risico-inventarisatie wordt jaarlijks herhaald en is door u in te zien in ons online urenregistratiesysteem Portabase.

Het gastouderbureau wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Het meest actuele inspectierapport van de GGD is beschikbaar onder het kopje "Documenten" van deze website.

 

Oudere inspectierapporten van het gastouderbureau zijn te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

pedagogische kwaliteit individuele aandacht aanbod gastouders
bottom of page