top of page

Gastouderopvang aan huis 

 

Gastouderbureau Pippelien bemiddelt zowel in gastouderopvang bij de gastouder in huis, als in gastouderopvang aan huis. Bij opvang aan huis komt de gastouder naar u toe, het is opvang bij ouders thuis.

 

In dit geval worden uw kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving opgevangen.

Bij gastouderopvang op het adres van de vraagouder (gastouder aan huis) is de "Regeling dienstverlening aan huis" van toepassing.

Er gelden dan een aantal specifieke voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

 

Zo mag gastouderopvang aan huis:

 

-voor maximaal 3 dagen per week zijn en

 

-heeft de gastouder aan huis recht op 4 weken doorbetaalde vakantie per jaar ( x het contractueel overeengekomen aantal gewerkte uren per week)

-ook heeft de gastouder recht op 70 % doorbetaling bij langdurige ziekte, met uitzondering van 2 wachtdagen

-zijn vraagouders GEEN loonbelasting en premies verschuldigd 

- heeft de gastouder recht op minimaal het wettelijk minimum loon.

* Ons adviestarief is momenteel rond 14 euro per uur, altijd in overleg natuurlijk

Neem voor meer informatie gerust contact op!

Gastouder aan huis, Thuis , Peuter
bottom of page